....

   
-บริการของเรา
 
-โลจิส์ติก
ขนส่งสินค้าด่วน
(การขนส่งสินค้าแบบ Door to Door)
ทางเรือ
(การขนส่งสินค้าทางอากาศ)
ทางรถยนต์
(การขนส่งสินค้าทางรถ)
 • บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งนำเข้า – ส่งออก แบบผู้ส่งถึงผู้รับ
 • เรามีบริการแบบ One Stop Service ในการจัดทำเอกสาร
  และ Clear สินค้า
 • เหมาะสำหรับการส่งเอกสารและสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่สินค้า
  ต้องกำจััด ( สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต )
 • เป็นการส่งสินค้าแบบรวดเร็วและแน่นอน มีความปลอดภัย สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้
 • บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งนำเข้า–ส่งออก ถึงสนามบินปลายทาง
 • ผู้รับจำเป็นต้องมีตัวแทนในการจัดทำเอกสารและ
  Clear สินค้าเอง
 • เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าประเภทแฟชั่น สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย สินค้าแตกหักง่าย รวมถึงสินค้าต้องจำกัด ( สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต )
 • ผู้ส่งต้องการให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางรวดเร็วและแน่นอน
 • เรามีบริการจัดหาบริษัทในการจัดทำเอกสารและ Clear สินค้า รวมถึงบริการรับและจัดส่งถึงผู้รับ ( door to door )
 • บริการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ถืงผู้รับ
  ( เฉพาะประเทศโซนเอเซีย )
 • เรามีบริการแบบ One Stop Service
  ในการจัดทำเอกสารและ Clear สินค้า
 • เหมาะสำหรับการส่งสินค้าทั่วไป
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งทางอากาศ และระยะเวลาการขนส่งน้อยกว่าการขนส่งทางเรือ
ทางอากาศ
(การขนส่งสินค้าทางอากาศ)
ทางไปรษณีย์
(การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์)
บริการจัดทำเอกสาร
(บริการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้า – ส่งออก และ บริการเคลียร์สินค้า )
 • บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งนำเข้า–ส่งออก ถึงสนามบินปลายทาง
 • Recipients must be represented in the documentation
  and clear product
 • ผู้รับจำเป็นต้องมีตัวแทนในการจัดทำเอกสารและ
  Clear สินค้าเอง
 • เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าประเภทแฟชั่น สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย สินค้าแตกหักง่าย รวมถึงสินค้าต้องกำจัด ( สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต )
 • เรามีบริการจัดหาบริษัทในการจัดทำเอกสารและ Clear สินค้า รวมถึงบริการรับและจัดส่งถึงผู้รับ ( door to door )
 • บริการส่งออกสินค้าทางไปรษณีย์ ถึงผู้รับปลายทาง
 • เหมาะสำหรับจัดส่งเอกสารหรือสินค้าที่มีขนาดเล็ก โดยมีทั้งแบบธรรมดาและแบบด่วน
 • บริการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้า-ส่งออก
 • จัดทำเอกสารประกอบการเคลียร์สินค้าในเชิงพาณิชย์ และ พัสดุส่วนตัว
 • บริการเคลียร์สินค้า สำหรับสินค้าที่ต้องใช้ตัวแทน
  ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
       
-บริการจัดหาสินค้าทั่วโลก
บริการจัดหาแหล่งผลิตสินค้า
(บริการจัดหาแหล่งสินค้าจากโรงงาน)
บริการออกแบบ จัดทำ กล่องบรรจุสินค้า
(Packaging design service)
บริการจัดหาโกดังเก็บสินค้า
 • บริการจัดหาแหล่งสินค้าจากโรงงาน เปรียบเทียบราคา และผลิตตามคำสั่งซื้อลูกค้า
 • บริการออกแบบและจัดทำ กล่องบรรจุสินค้าจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
 • บริการจัดหาอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า อาทิ โรงงาน อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว
     
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
บริการบรรจุสินค้า
การจัดส่งสินค้า
 • บริการหาช่องทางการกระจายสินค้าและขยายฐานลูกค้า
  ทั้งปลีก - ส่ง
 • บริการรับบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ โดยทีมงานมืออาชีพ
 • เรามีบริการจัดส่งถึงบ้านในเวลาที่กำหนด
     
      

 

 

 

| Home | Services | Booking | Contact|
Copyright © 2005 D Express Thailand, All Rights Reserved